Menu
Luftfoto 1

Lykke Møller Kristensen

Lykke Møller Kristensen  

Sociale medier

Lykke Møller Kristensen, journalist og rådgiver i kommunikation og sociale medier. Har arbejdet med både den tekniske og adfærdsrelaterede del af sociale medier siden 2007. Tidligere uddannelseschef med ansvaret for uddannelse og kurser i sociale medier.

Desuden forfatter til bogen: Børn & Sociale Medier og foredragsholder og underviser indenfor børn og sociale medier/organisationskultur og sociale medier.
https://www.facebook.com/boernogsocialemedier/  

Facebook

 

Balle Kursus & Læring gennemfører kurser for lærere i efterskoler, friskoler og folkeskoler i skolens fagrækker og i pædagogiske kurser på tværs af fag.