Menu
Luftfoto 1

Frank Lacey

Frank Lacey  

Engelsk

Frank Lacey er native speaker; derfor er kursussproget engelsk. Frank er medlem af Sproglærerforeningens engelskudvalg (næstformand) og har i løbet af de sidste fem år holdt flere oplæg i Danmark og andre europæiske lande om elevautonomi og engelskundervisning.

Facebook

 

Balle Kursus & Læring gennemfører kurser for lærere i efterskoler, friskoler og folkeskoler i skolens fagrækker og i pædagogiske kurser på tværs af fag.