Menu
Luftfoto 1

Finn Bangsgaard

Finn Bangsgaard  

Dansk

Dansklærer i udskolingen på Overlund Skole, Viborg på 18. år.

Pædagogisk konsulent ved VIA CFU
Kursusintruktør på mange kurser vedr. danskfaget
Statsligt beskikket censor ved de skriftlige og mundtlige prøver i dansk.
Medlem af Opgavekommissionen for skr. fremstilling

viacfu.dk/duo

Facebook

 

Balle Kursus & Læring gennemfører kurser for lærere i efterskoler, friskoler og folkeskoler i skolens fagrækker og i pædagogiske kurser på tværs af fag.