Menu
Luftfoto 1

Bo Kristensen

Bo Kristensen  

GeoGebra - Matematik

Bo har arbejdet som lærer i København og Odense fra 2002 til 2014. 
Fra 2014 har han været ansat på CFU i Odense som pædagogisk konsulent i matematik og IT. Som en del af sit job på CFU sidder Bo i ledelsen af det Danske GeoGebra Institut, hvor et af formålene er at sprede kendskabet til og brugen af GeoGebra i undervisningsverdenen. I den forbindelse har han holdt en del kurser i GeoGebra både i Danmark og flere andre steder i Europa.
Sideløbende med konsulentjobbet har han arbejdet som lærebogsforfatter for Gyldendal og har bl.a. været med til at lave et matematiksystem til indskolingen. 

Facebook

 

Balle Kursus & Læring gennemfører kurser for lærere i efterskoler, friskoler og folkeskoler i skolens fagrækker og i pædagogiske kurser på tværs af fag.