Menu
Luftfoto 1

Birgitte Therkildsen

Birgitte Therkildsen  

Dansk

Dansklærer i udskolingen gennem 25 år, Diplomuddannelse i dansk 1999, Fagkonsulent i dansk  i UVM 2001 – 2010, Danskfaglig konsulent på UCL og i Dansklærerforeningens Hus 2010 – 2015. Nu selvstændig i firmaet Greb om Dansk med kursus- og konsulentopgaver indenfor dansk i grundskolen.

Forfatter til undervisningsmaterialer om bl.a. genrearbejde, læsning og skriftligt arbejde i udskolingen. Beskikket censor og medlem af opgavekommissionen for dansk skriftlig fremstilling

Jeg er optaget af at styrke lærerne i deres danskfaglige arbejde, at formidle inspiration, ideer og fakta om fagets indhold og form.

Mine kurser tilrettelægges efter de ønsker skoler, centre og lærere måtte have – og kredser især om:

  • Skriftlighed i udskolingen
  • Skrivearbejde på langs ad danskfaget
  • Folkeskolens afsluttende prøver; mundtlig prøve og ny skriftlig prøve med adgang til internettet
  • Evaluering i dansk i de ældste klasser
  • Inspiration til danskundervisningen – nye faglige forløb
  • Fagteamarbejde i dansk

Undervejs inddrages Fælles Mål,  Målstyring af undervisningen, arbejde med læringsmål, evalueringsformer og krav og formelle forhold ved de afsluttende prøver.

Tidligere kursistevaluering:
”Det er var et særdeles veltilrettelagt og godt kursus, hvor jeg som 8. klasses dansklærer fik meget værdifuld viden og samtidig en erkendelse af de områder, hvor jeg mangler viden - det sidste ikke mindst vigtigt. Oplægsholderen signalerede et dybtgående kendskab til området og formidlede stoffet på en rolig, logisk og ikke mindst konkret måde.”

Facebook

 

Balle Kursus & Læring gennemfører kurser for lærere i efterskoler, friskoler og folkeskoler i skolens fagrækker og i pædagogiske kurser på tværs af fag.