Menu
Luftfoto 1
Nyheder

Succes med sandsynlighed og kombinatorik i matematik

Udfaldsrum, tællemåder, sandsynlighedsmodeller og teoretisk sandsynlighed og en kæmpe "spillebule"

KURSUSBESKRIVELSE:

Ordene udfaldsrum, tællemåde, sandsynlighedsmodeller og teoretisk sandsynlighed lægger op til et højere fagligt niveau end Fælles Mål 2009’s formuleringer om, at eleverne kunne udføre og tolke eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår og forbinde sandsynlighed med tal vha. statistik, enkle kombinatoriske overvejelser og simple modeller.

Med et øget fokus på de faglige begreber bliver det om muligt endnu vigtigere, at vi kan hjælpe eleverne til at skabe hensigtsmæssige mentale billeder gennem det, vi tilbyder dem i undervisningen. Et redskab til at danne billeder i forbindelse med sandsynligheder er at benytte spil i undervisningen. Mange af de spil, som elever kender i forvejen, er ret komplicerede, og er ikke i deres helhed velegnede til at blive klog på sandsynligheder. Det kræver nogle særlige spil, hvis de skal kunne benyttes til at sætte fokus på de centrale begreber ifm. sandsynlighedsregning.

Læs mere HER

På vej mod idrætsprøven

Med afgangsprøven i idræt er det for mange idrætslærere blevet nødvendigt at nytænke deres undervisning, så den mere naturligt lægger op til det, som eleverne prøves i. Med dette kursus gives der et bud på, hvordan idrætsundervisningen kan bevæge sig fra primært at være et aktivitetsfag til et fag med fokus på læring og udvikling.

Underviser: Anebine Danielsen

Arbejder pt. som projektleder ved Dansk Skoleidræt. Har været idrætslærer i udskolingen i 15 år, desuden statsligt beskikket censor siden prøvens start. Uddannet Cand. scient. i Idræt og sundhed fra SDU samt folkeskolelærer.

Læs mere her

Klasseledelse i praksis

Lærerens relationskompetence er altafgørende, når vi møder eleverne. Den gode lærer kan derudover både formidle sit fag og være en tydelig leder i klasserummet – det hele er, vigtigt når det handler om læring og trivsel. Kurset tager udgangspunkt i aktuelle undersøgelser og ny viden om bl.a. relationer, feedback og tydelige forventninger til eleverne.

Målgruppe:
Alle lærere og ledere på efterskoler, friskoler og privatskoler.

Læs mere her

Musik som valgfag

Bliv klædt på til arbejdet med musik som valgfag i 7. + 8. klasse.

Om underviseren:
Perry Stenbäck

Freelancende musiker/multiinstrumentalist, komponist, fagbogsforfatter og workshop-/kursusleder.
Perry er uddannet som solist på guitar fra rytmisk musikkonservatorium i København 1999 og har siden da virket som studiomusiker, sideman og underviser.

Læs mere her

Tilmelding

TILMELD DIG DIT KURSUS VED AT KLIKKE HER

TILMELDING KURSER