Menu
Luftfoto 1
Nyheder

Prøverne i DANSK - skriftlige og mundtlige

Indspil – udspil – samspil

En eller to kursusdage med fokus på danskfagets kompetencer og krav til hhv. de mundtlige og skriftlige prøver i 9. og 10. klasse.

Du kan vælge at deltage en af dagene eller i hele kursusforløbet over 2 dage.

I dansk i de ældste klasser har vi travlt.  Der er mange dagsordener – og ikke kun de faglige. Derfor handler det om at tilrettelægge undervisningen, så flere kompetencer er i spil samtidig.

På dette kursus retter vi blikket på både den skriftlige og den mundtlige dimension i danskfaget.

Kurset foregår over to dage, og dag 1 lægges hovedvægten på arbejdet med skriftlighed og på dag 2 er den stof og tilgange i det mundtlige arbejde i fokus. Undervejs trækkes der tråde til danskfaglige aktiviteter og forløb, der kombinerer de forskellige danskfaglige kompetencer.

Læs mere HER

På vej mod idrætsprøven

Med afgangsprøven i idræt er det for mange idrætslærere blevet nødvendigt at nytænke deres undervisning, så den mere naturligt lægger op til det, som eleverne prøves i. Med dette kursus gives der et bud på, hvordan idrætsundervisningen kan bevæge sig fra primært at være et aktivitetsfag til et fag med fokus på læring og udvikling.

Underviser: Anebine Danielsen

Arbejder pt. som projektleder ved Dansk Skoleidræt. Har været idrætslærer i udskolingen i 15 år, desuden statsligt beskikket censor siden prøvens start. Uddannet Cand. scient. i Idræt og sundhed fra SDU samt folkeskolelærer.

Læs mere her

Klasseledelse i praksis

Lærerens relationskompetence er altafgørende, når vi møder eleverne. Den gode lærer kan derudover både formidle sit fag og være en tydelig leder i klasserummet – det hele er, vigtigt når det handler om læring og trivsel. Kurset tager udgangspunkt i aktuelle undersøgelser og ny viden om bl.a. relationer, feedback og tydelige forventninger til eleverne.

Målgruppe:
Alle lærere og ledere på efterskoler, friskoler og privatskoler.

Læs mere her

Musik som valgfag

Bliv klædt på til arbejdet med musik som valgfag i 7. + 8. klasse.

Om underviseren:
Perry Stenbäck

Freelancende musiker/multiinstrumentalist, komponist, fagbogsforfatter og workshop-/kursusleder.
Perry er uddannet som solist på guitar fra rytmisk musikkonservatorium i København 1999 og har siden da virket som studiomusiker, sideman og underviser.

Læs mere her

Tilmelding

TILMELD DIG DIT KURSUS VED AT KLIKKE HER

TILMELDING KURSER