Menu
Luftfoto 1
Nyheder

Prøverne i DANSK - skriftlige og mundtlige

Indspil – udspil – samspil

En eller to kursusdage med fokus på danskfagets kompetencer og krav til hhv. de mundtlige og skriftlige prøver i 9. og 10. klasse.

Du kan vælge at deltage en af dagene eller i hele kursusforløbet over 2 dage.

I dansk i de ældste klasser har vi travlt.  Der er mange dagsordener – og ikke kun de faglige. Derfor handler det om at tilrettelægge undervisningen, så flere kompetencer er i spil samtidig.

På dette kursus retter vi blikket på både den skriftlige og den mundtlige dimension i danskfaget.

Kurset foregår over to dage, og dag 1 lægges hovedvægten på arbejdet med skriftlighed og på dag 2 er den stof og tilgange i det mundtlige arbejde i fokus. Undervejs trækkes der tråde til danskfaglige aktiviteter og forløb, der kombinerer de forskellige danskfaglige kompetencer.

Læs mere HER