Menu
Luftfoto 1
Nyheder

Naturfagsprøven - Hvad gør jeg? Hvad skal jeg?

Krav, vejledningstimer, forsøg, uddybende spørgsmål, vurdering, karaktergivning

Kursusbeskrivelse

Der er stadig mange spørgsmål omkring den nye prøve i naturfags for 9.kl.:
-Hvilke krav stilles der til eleverne problemstilling?

-Hvordan vejleder jeg de enkelte grupper i forløbet frem til den mundtlige prøve i Naturfag?

-Hvilke forsøg giver mening at vejlede omkring til de enkelte FFF?

-Hvilke uddybende spørgsmål er relevante til forskellige FFF?
-Hvordan sikres det, at eleverne laver en problemstilling med fagfagligt indhold og ikke en dansksynopsis?

-Eksempel og praktisk visning af et prøveforsøg med 2 elever fra BALLE Musik & Idrætsefterskole
-Hvilke kriterier vurderes der ud fra og hvordan vurderes de enkelte elevers præstationer ved prøven?

Læs mere HER