Menu
Luftfoto 1
Nyheder

Naturfagsprøven - Hvad gør jeg? Hvad skal jeg?

Krav, vejledningstimer, forsøg, uddybende spørgsmål, vurdering, karaktergivning

Kursusbeskrivelse

Der er stadig mange spørgsmål omkring den nye prøve i naturfags for 9.kl.:
-Hvilke krav stilles der til eleverne problemstilling?

-Hvordan vejleder jeg de enkelte grupper i forløbet frem til den mundtlige prøve i Naturfag?

-Hvilke forsøg giver mening at vejlede omkring til de enkelte FFF?

-Hvilke uddybende spørgsmål er relevante til forskellige FFF?
-Hvordan sikres det, at eleverne laver en problemstilling med fagfagligt indhold og ikke en dansksynopsis?

-Eksempel og praktisk visning af et prøveforsøg med 2 elever fra BALLE Musik & Idrætsefterskole
-Hvilke kriterier vurderes der ud fra og hvordan vurderes de enkelte elevers præstationer ved prøven?

Læs mere HER

På vej mod idrætsprøven

Med afgangsprøven i idræt er det for mange idrætslærere blevet nødvendigt at nytænke deres undervisning, så den mere naturligt lægger op til det, som eleverne prøves i. Med dette kursus gives der et bud på, hvordan idrætsundervisningen kan bevæge sig fra primært at være et aktivitetsfag til et fag med fokus på læring og udvikling.

Underviser: Anebine Danielsen

Arbejder pt. som projektleder ved Dansk Skoleidræt. Har været idrætslærer i udskolingen i 15 år, desuden statsligt beskikket censor siden prøvens start. Uddannet Cand. scient. i Idræt og sundhed fra SDU samt folkeskolelærer.

Læs mere her

Klasseledelse i praksis

Lærerens relationskompetence er altafgørende, når vi møder eleverne. Den gode lærer kan derudover både formidle sit fag og være en tydelig leder i klasserummet – det hele er, vigtigt når det handler om læring og trivsel. Kurset tager udgangspunkt i aktuelle undersøgelser og ny viden om bl.a. relationer, feedback og tydelige forventninger til eleverne.

Målgruppe:
Alle lærere og ledere på efterskoler, friskoler og privatskoler.

Læs mere her

Musik som valgfag

Bliv klædt på til arbejdet med musik som valgfag i 7. + 8. klasse.

Om underviseren:
Perry Stenbäck

Freelancende musiker/multiinstrumentalist, komponist, fagbogsforfatter og workshop-/kursusleder.
Perry er uddannet som solist på guitar fra rytmisk musikkonservatorium i København 1999 og har siden da virket som studiomusiker, sideman og underviser.

Læs mere her

Tilmelding

TILMELD DIG DIT KURSUS VED AT KLIKKE HER

TILMELDING KURSER