Menu
Luftfoto 1
Nyheder

Madkundskab som valgfag

Få styr på den nye læseplan og prøven

Kursus den 3. - 4. decemer 2019

Den nuværende læseplan for valgfaget madkundskab forbliver udgangspunktet for undervisningen, men da mange skoler ikke tidligere har tilbudt madkundskab som valgfag er det stadig ukendt terræn for mange skoler og undervisere. Der bliver i stor grad bygget ovenpå de kompetencer, eleverne gerne skulle have erhvervet sig gennem den obligatoriske undervisning. Der bliver sat øget krav til elevernes færdigheder hele vejen rundt og dermed også til lærernes teoretiske niveau og planlægning. Samtidig åbner der sig også muligheder for at dykke længere ned i mere specifikke problemstillinger og forsøg i undervisningen.

Konkret vil dette kursus give:

- Et indblik i hvad de forhøjede krav betyder for undervisningen
- Hvilke konsekvenser vil det få for planlægningen af undervisningen i valgfaget, f.eks. teori 
  vs. praksis og økonomiske udfordringer.
- Indblik og praksiserfaring i hvordan prøven i valgfaget skal afholdes
- Inspiration til udarbejdelse af egen årsplan samt prøvespørgsmål 
- Et faglig boost og fornyet motivation til at varetage rollen som valgfagsunderviser i 
  madkundskab

Instruktør: Mikke Wejdemann (Madmikkel)

Læs mere: http://www.balle-kursus.dk/kurser/fagkurser/madkundskab-som-valgfag/

Timelding: http://www.balle-kursus.dk/kurser/tilmelding/

På vej mod idrætsprøven

Med afgangsprøven i idræt er det for mange idrætslærere blevet nødvendigt at nytænke deres undervisning, så den mere naturligt lægger op til det, som eleverne prøves i. Med dette kursus gives der et bud på, hvordan idrætsundervisningen kan bevæge sig fra primært at være et aktivitetsfag til et fag med fokus på læring og udvikling.

Underviser: Anebine Danielsen

Arbejder pt. som projektleder ved Dansk Skoleidræt. Har været idrætslærer i udskolingen i 15 år, desuden statsligt beskikket censor siden prøvens start. Uddannet Cand. scient. i Idræt og sundhed fra SDU samt folkeskolelærer.

Læs mere her

Klasseledelse i praksis

Lærerens relationskompetence er altafgørende, når vi møder eleverne. Den gode lærer kan derudover både formidle sit fag og være en tydelig leder i klasserummet – det hele er, vigtigt når det handler om læring og trivsel. Kurset tager udgangspunkt i aktuelle undersøgelser og ny viden om bl.a. relationer, feedback og tydelige forventninger til eleverne.

Målgruppe:
Alle lærere og ledere på efterskoler, friskoler og privatskoler.

Læs mere her

Musik som valgfag

Bliv klædt på til arbejdet med musik som valgfag i 7. + 8. klasse.

Om underviseren:
Perry Stenbäck

Freelancende musiker/multiinstrumentalist, komponist, fagbogsforfatter og workshop-/kursusleder.
Perry er uddannet som solist på guitar fra rytmisk musikkonservatorium i København 1999 og har siden da virket som studiomusiker, sideman og underviser.

Læs mere her

Tilmelding

TILMELD DIG DIT KURSUS VED AT KLIKKE HER

TILMELDING KURSER