Menu
Luftfoto 1
Nyheder

Kontaktlærerrollen og den gode kommunikation

Bliv rollemodel for dine kontaktelever og undgå elevfrafald.

Hvert år starter et nyt hold elever. Som efterskolelærer skal du derfor kunne nulstille dig selv og dine forventninger til eleverne hvert eneste år ved skolestart for at give dine elever en optimal og fair start på efterskolen. Som efterskolelærer skal du møde dine elever der, hvor de er – midt i livsperiode som er præget af både personlig udvikling og stor usikkerhed. Især de frafaldstruede elever har brug for din opmærksomhed og hjælp for at kunne føle sig velkommen og efterhånden hjemme på efterskolen.

Som efterskolelærer er du dagligt og konstant en rollemodel for dine efterskoleelever. Alt hvad du siger og gør har betydning for din relation med eleverne.  Det er et vigtigt, spændende og også krævende arbejde.

Opmærksomhed på ungdomstidens udfordringer og tendenser samt viden om din kommunikation kan styrke dig i dit arbejde som efterskolelærer.

Dette kursus giver dig en opdatering på, hvad der fylder i unge menneskers liv. Vi prøver at forstå efterskoleelevernes tanker og reaktioner ud fra viden om biografisk og kognitiv udvikling samt nutidens samfunds påvirkning.

Se mere HER

På vej mod idrætsprøven

Med afgangsprøven i idræt er det for mange idrætslærere blevet nødvendigt at nytænke deres undervisning, så den mere naturligt lægger op til det, som eleverne prøves i. Med dette kursus gives der et bud på, hvordan idrætsundervisningen kan bevæge sig fra primært at være et aktivitetsfag til et fag med fokus på læring og udvikling.

Underviser: Anebine Danielsen

Arbejder pt. som projektleder ved Dansk Skoleidræt. Har været idrætslærer i udskolingen i 15 år, desuden statsligt beskikket censor siden prøvens start. Uddannet Cand. scient. i Idræt og sundhed fra SDU samt folkeskolelærer.

Læs mere her

Klasseledelse i praksis

Lærerens relationskompetence er altafgørende, når vi møder eleverne. Den gode lærer kan derudover både formidle sit fag og være en tydelig leder i klasserummet – det hele er, vigtigt når det handler om læring og trivsel. Kurset tager udgangspunkt i aktuelle undersøgelser og ny viden om bl.a. relationer, feedback og tydelige forventninger til eleverne.

Målgruppe:
Alle lærere og ledere på efterskoler, friskoler og privatskoler.

Læs mere her

Musik som valgfag

Bliv klædt på til arbejdet med musik som valgfag i 7. + 8. klasse.

Om underviseren:
Perry Stenbäck

Freelancende musiker/multiinstrumentalist, komponist, fagbogsforfatter og workshop-/kursusleder.
Perry er uddannet som solist på guitar fra rytmisk musikkonservatorium i København 1999 og har siden da virket som studiomusiker, sideman og underviser.

Læs mere her

Tilmelding

TILMELD DIG DIT KURSUS VED AT KLIKKE HER

TILMELDING KURSER