Menu
Luftfoto 1
Nyheder

Konference om frafaldsproblematikken på efterskoler

Oplæg fra fremtidsforsker, efterskoleledere, efterskoleforeningen og en teenagecoach

Efterskolerne i Sydøstjyllands Region (RIM) inviterer til konference om frafaldsproblematikken på efterskoler.

Frafaldet af elever på efterskoler kan være et problem og en stor udfordring.
Alle efterskoler oplever frafald, specielt i de første 6 måneder. Hjemvé, ensomhed, manglende tætte venskaber og fællesskaber, konflikter og mobning kan være årsag til at samarbejdet ophører. Nye tendenser præger de unges tilknytning til efterskolen. Forældre vælger hen over en weekend at hente deres barn uden forudgående samtaler eller manglende kommunikation med kontaktlærere og ledelsen på efterskolen. 

Vi har indbudt fremtidsforsker, Marianne Levinsen fra www.fremtidsforsk.dk til at sætte ord på nutidens unge og deres forældregeneration i rollen med at turde give slip.

Efterskoleforstander, Jytte Aggeboe, Ølgod Efterskole og Ledelsesteamet på Midtjysk Efterskole Bo Thorup og Helle Nørregaard kommer med oplæg og erfaringer fra egen dagligdag, som har medvirket til at mindske frafaldet væsentligt. Desuden vil teenagecoach og kommunikationsterapeut, Grethe Lindbjerg Sørensen komme med oplæg om efterskolen set fra elevens perspektiv: ”Er efterskolen noget for mig? Passer jeg ind?” 

Læs mere HER

Tilmelding HER

 

På vej mod idrætsprøven

Med afgangsprøven i idræt er det for mange idrætslærere blevet nødvendigt at nytænke deres undervisning, så den mere naturligt lægger op til det, som eleverne prøves i. Med dette kursus gives der et bud på, hvordan idrætsundervisningen kan bevæge sig fra primært at være et aktivitetsfag til et fag med fokus på læring og udvikling.

Underviser: Anebine Danielsen

Arbejder pt. som projektleder ved Dansk Skoleidræt. Har været idrætslærer i udskolingen i 15 år, desuden statsligt beskikket censor siden prøvens start. Uddannet Cand. scient. i Idræt og sundhed fra SDU samt folkeskolelærer.

Læs mere her

Klasseledelse i praksis

Lærerens relationskompetence er altafgørende, når vi møder eleverne. Den gode lærer kan derudover både formidle sit fag og være en tydelig leder i klasserummet – det hele er, vigtigt når det handler om læring og trivsel. Kurset tager udgangspunkt i aktuelle undersøgelser og ny viden om bl.a. relationer, feedback og tydelige forventninger til eleverne.

Målgruppe:
Alle lærere og ledere på efterskoler, friskoler og privatskoler.

Læs mere her

Musik som valgfag

Bliv klædt på til arbejdet med musik som valgfag i 7. + 8. klasse.

Om underviseren:
Perry Stenbäck

Freelancende musiker/multiinstrumentalist, komponist, fagbogsforfatter og workshop-/kursusleder.
Perry er uddannet som solist på guitar fra rytmisk musikkonservatorium i København 1999 og har siden da virket som studiomusiker, sideman og underviser.

Læs mere her

Tilmelding

TILMELD DIG DIT KURSUS VED AT KLIKKE HER

TILMELDING KURSER