Menu
Luftfoto 1
Nyheder

Er du klar til den nye danskprøve?

Den skriftlige internetprøven i dansk

Er du klar til at slippe dine elever løs på nettet til de skriftlige prøver I dansk?
Hvad? … Hvorfor? ... Hvordan? …

Ved prøverne i maj 2016 er det for både 9. og 10. klasse valgfrit, om skolerne vælger den traditionelle papirprøve eller prøven med adgang til internettet i dansk. Fra maj 2017 er der kun en prøveform – adgang til internettet!

Nøgleord til programmet:

-Prøven med adgang til internettet – Formål og historie

-Fælles mål og prøvekrav (ny prøvebekendtgørelse)

-Konkrete opgavesæt – og analyse af opgavekrav for både 9. og 10. klasse

-Elevbesvarelser og vurderingskriterier – indhold, sprog, form

-Undervisningsideer til skriftligt arbejde – hvor der er søgekrav og søgemulighed

-Kildeangivelse og kildekritik

http://balle-kursus.dk/kurser/fagkurser/dansk/dansk-3/

I
nstruktør: Birgitte Therkildsen