Menu
Luftfoto 1
Nyheder

Er du klar til den nye danskprøve?

Den skriftlige internetprøven i dansk

Er du klar til at slippe dine elever løs på nettet til de skriftlige prøver I dansk?
Hvad? … Hvorfor? ... Hvordan? …

Ved prøverne i maj 2016 er det for både 9. og 10. klasse valgfrit, om skolerne vælger den traditionelle papirprøve eller prøven med adgang til internettet i dansk. Fra maj 2017 er der kun en prøveform – adgang til internettet!

Nøgleord til programmet:

-Prøven med adgang til internettet – Formål og historie

-Fælles mål og prøvekrav (ny prøvebekendtgørelse)

-Konkrete opgavesæt – og analyse af opgavekrav for både 9. og 10. klasse

-Elevbesvarelser og vurderingskriterier – indhold, sprog, form

-Undervisningsideer til skriftligt arbejde – hvor der er søgekrav og søgemulighed

-Kildeangivelse og kildekritik

http://balle-kursus.dk/kurser/fagkurser/dansk/dansk-3/

I
nstruktør: Birgitte Therkildsen

På vej mod idrætsprøven

Med afgangsprøven i idræt er det for mange idrætslærere blevet nødvendigt at nytænke deres undervisning, så den mere naturligt lægger op til det, som eleverne prøves i. Med dette kursus gives der et bud på, hvordan idrætsundervisningen kan bevæge sig fra primært at være et aktivitetsfag til et fag med fokus på læring og udvikling.

Underviser: Anebine Danielsen

Arbejder pt. som projektleder ved Dansk Skoleidræt. Har været idrætslærer i udskolingen i 15 år, desuden statsligt beskikket censor siden prøvens start. Uddannet Cand. scient. i Idræt og sundhed fra SDU samt folkeskolelærer.

Læs mere her

Klasseledelse i praksis

Lærerens relationskompetence er altafgørende, når vi møder eleverne. Den gode lærer kan derudover både formidle sit fag og være en tydelig leder i klasserummet – det hele er, vigtigt når det handler om læring og trivsel. Kurset tager udgangspunkt i aktuelle undersøgelser og ny viden om bl.a. relationer, feedback og tydelige forventninger til eleverne.

Målgruppe:
Alle lærere og ledere på efterskoler, friskoler og privatskoler.

Læs mere her

Musik som valgfag

Bliv klædt på til arbejdet med musik som valgfag i 7. + 8. klasse.

Om underviseren:
Perry Stenbäck

Freelancende musiker/multiinstrumentalist, komponist, fagbogsforfatter og workshop-/kursusleder.
Perry er uddannet som solist på guitar fra rytmisk musikkonservatorium i København 1999 og har siden da virket som studiomusiker, sideman og underviser.

Læs mere her

Tilmelding

TILMELD DIG DIT KURSUS VED AT KLIKKE HER

TILMELDING KURSER