Menu
Luftfoto 1
Nyheder

Billedkunst som valgfag

Få styr på den nye læseplan og prøven i billedkunst

Praksisfagligheden i skolen skal styrkes og på den baggrund er de praktisk-musiske fag blevet to-årige obligatoriske valgfag i 7. og 8.klasse som afsluttes med en prøve. Billedkunst er et af de praktisk-musiske valgfag, som skolerne kan tilbyde eleverne i udskolingen. Billedkunst er derfor som noget helt nyt blevet et prøvefag. Med nye fælles mål i valgfag, læseplaner, undervisningsvejledninger og prøvebekendtgørelsen i billedkunst, er der i særlig grad behov for at blive klædt på til opgaven som underviser i billedkunst.

  • De nye Fælles Mål, læse- og undervisningsvejledning for valgfaget - Hvordan er det tænkt?
  • Inspiration til hvordan en årsplan for valgfaget kan se ud?
  • Erfaringer og gode råd fra forsøgsprøverne, samt eksempler på elevarbejder fra en prøve.
  • Hvordan er prøven skruet sammen, og hvordan kan en progression fra det obligatoriske forløb se ud?
  • Hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så eleverne bliver klædt på til prøven?
  • Vurderingskriterier ifølge prøvebekendtgørelsen - Hvordan?
  • Praktisk billedarbejde fra skitse til færdigt værk i relation til prøven i billedkunst


Undervisere: Lærer, Lykke Østrup Andersen & adjunkt, Susanne Skou Kristensen

Læs mere HER

Tilmelding HER

På vej mod idrætsprøven

Med afgangsprøven i idræt er det for mange idrætslærere blevet nødvendigt at nytænke deres undervisning, så den mere naturligt lægger op til det, som eleverne prøves i. Med dette kursus gives der et bud på, hvordan idrætsundervisningen kan bevæge sig fra primært at være et aktivitetsfag til et fag med fokus på læring og udvikling.

Underviser: Anebine Danielsen

Arbejder pt. som projektleder ved Dansk Skoleidræt. Har været idrætslærer i udskolingen i 15 år, desuden statsligt beskikket censor siden prøvens start. Uddannet Cand. scient. i Idræt og sundhed fra SDU samt folkeskolelærer.

Læs mere her

Kontaktlærerrollen

På dette kursus vil vi blandt mere beskæftige os med elevforståelse, relationsopbygning og kommunikationen med og om eleverne.

Målgruppe:
Alle lærere og ledere på efterskoler, friskoler og privatskoler, der varetager kontaktlærerollen eller klasselærerrollen.

Læs mere her

Musik som valgfag

Bliv klædt på til arbejdet med musik som valgfag i 7. + 8. klasse.

Om underviseren:
Perry Stenbäck

Freelancende musiker/multiinstrumentalist, komponist, fagbogsforfatter og workshop-/kursusleder.
Perry er uddannet som solist på guitar fra rytmisk musikkonservatorium i København 1999 og har siden da virket som studiomusiker, sideman og underviser.

Læs mere her

Tilmelding

TILMELD DIG DIT KURSUS VED AT KLIKKE HER

TILMELDING KURSER