Menu
10535---Balle ---Kursus ---004

Teknologi og dannelse

Konference om brug af teknologi og programmering i naturfagene, fysik og i matematik. Vi giver et bud på de mange muligheder der er for at inddrage teknologierne i undervisningen på en spændende måde, der vækker elevernes nysgerrighed og interesse for naturvidenskaben.

Periode

30. april 2019 fra kl 09.00 - 17.00
Tilmeldingsfrist: . 1. april 2019

Sted

BALLE Kursus & Læring, 7182 Bredsten, Vejle

Underviser

Naturfagskonsulent, Ulla Hjøllund Linderoth, Robotforsker, Johan Christensen, lærere, Ole Andersen, Lektor, Stud. PhD VIA UC, Mikkel Hjorth, FabLab Silkeborg og med i udvalget for faget teknologiforståelse, Ole Kjær Thomassen,

Pris

995 kr + moms

Tilmeldingsfrist

Løbende online tilmelding

Medbring

computer eller MAC

Online tilmeldning HER

Om konferencen

Konferencen laves i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og Balle Musik- og Idrætsefterskole.

Formål

- at give deltagerne et indblik i teknologiens betydning og rolle som katalysator for forandringer i samfundet med henblik på at kunne udvikle spændende undervisningsforløb til de naturvidenska- belige fagområder i 8. – 10. Klasse, herunder den fælles naturfagsprøve efter 9. klasse

- at give deltagerne indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes på ungdomsuddannelsesni- veau og i erhvervslivet med det formål at kunne vejlede eleverne til et mere nuanceret valg indenfor ungdomsuddannelsernes naturvidenskabsmuligheder.

Program

Kl. 09.00 - 13.00

- OPLÆG Teknologisk dannelse PhD, Mikkel Hjort VIA University
- FAGET TEKNOLOGIFORSTÅELSE Underviser og formidler ved FabLab, Ole Kjær Thomasen.  OPLÆG om status for faget teknologiforståelse her og nu og i årene fremover.

3 WORKSHOP med konkrete ideer til undervisningen 

A: Bioteknologi, Ulla Hjøllund Linderoth
B: Robotteknologi, Shape Robotics ved David Johan Christensen
C: Design & Teknologi, Ole Andersen

Kl. 13.00 - 14.00   

FROKOST

Kl. 14.00 - 16.45

- OPLÆG fra HIPPOMINI
- Oplæg fra ungdomsuddannelsen HTX i Vejle v/ Steen Uldum

3 WORKSHOP med konkrete ideer til undervisningen

A: Bioteknologi, Ulla Hjøllund Linderoth
B: Robotteknologi, Shape Robotics ved David Johan Christensen
C: Design & Teknologi, Ole Andersen

Kl. 16.45 - 17.00

AFRUNDING OG OPSAMLING.

Fælles Mål og Læseplan for faget teknologiforståelse kan læses HER (EMU)

Arbejdsform

Konferencen gennemføres som en kombination af oplæg ved undervisere, debat og opgaveløsning i grupper. Der vil være praktisk arbejde i laboratoriet og i kursuslokalet. Det vil være meget “hands-on” for kursisterne

Målgruppe

Lærere i 6. -  10. klasse, skolevejledere og forstandere/skoleledere.

Oplægsholdere og undervisere

MIKKEL HJORTH
Lektor, Stud. PhD VIA UC. OPLÆG: Hvorfor og hvordan skal eleverne arbejde med teknologiforståelse og digital dannelse i skolen?

I oplægget lægges der vægt på, at digitale teknologier grundlæggende forandrer vilkårene for skolens uddannel- ses- og dannelsesopgave. Digitale teknologier forandrer det samfund, eleverne skal dannes til, og derfor må skolen tage denne nye dannelsesopgave på sig. Digitale teknolo- gier er ikke længere blot læringsværktøjer eller læringsom- givelser – de er blevet nødvendige og interessante stof- områder i sig selv. I oplægget gives der bud på, hvordan lærere kan arbejde med elevernes teknologiforståelse, og på, hvordan skoler kan understøtte dette arbejde.

OLE KJÆR THOMASEN
FabLab vejleder i Silkeborg kommune. OPLÆG  om faget teknologiforståelse.

Oplægget tager udgangspunkt i det rammeværk der er skabt i forbindelse med fagskrivningen og folder fagets formål og kompetence-, videns- og færdighedsområder ud i forhold til praksis. Hvordan kan man, gennem kom- pleks problemløsning, designtænkning og teknologisk handleevne, arbejde med teknologiforståelse i udsko- lingen? Hvordan kan eleverne blive kritiske, refleksive skabere af og med teknologi? Der lægges op til diskussion af et helt nyt fag og faglighed.

Ole Thomasen er uddannet lærer og har taget mastermo- dul ”Designtænkning og digitalfabrikation” fra Aarhus Uni- versitet. De sidste to år har Ole været ansat i Videnscen- teret for designtænkning og digital fabrikation i Silkeborg Kommune og har arbejdet med kompetenceudvikling af kommunens lærere i FabLab Silkeborg. Ole har siden foråret siddet med i ekspertskrivegruppen for Teknologi- forståelse.

MAGDI ENGELSTOFT EL-TOUKHY OPLÆG ”Teknologiforståelseskaleidoskop”
Udviklingsdirektør & Partner i Hippomini er udannet Cand. It fra IT-universitetets GAMES linje, med speciale i makerspaces som læringsmiljøer.

I en årrække har organisationer som OECD og World Economic Forum stillet skarpt på den hastige forandring af fremtidens arbejdsmarked i den digitale tidsalder. I un- dervisningssektoren er denne forandring italesat som 21 århundredes kompetencer, som også markerer et para- digmeskift i vores uddannelsestænkning når det kommer til teknologisk dannelse. Med afsæt i makersbevægelsens demokratiske strømninger kommer han med et dialog- præget indlæg om kreativitet, innovation, entreprenørskab og udvikling af ny didaktik. Igennem eksempler fra Hippo- minis udviklingsprojekter og samarbejde med kommuner
i hele landet gives der konkrete bud på, hvordan man kan gribe konstruktivt ind i denne dagsorden og sikkert navi- gere rundt i denne nye begrebsverden.

ULLA HJØLLUND LINDEROTH OPLÆG Hands on med bioteknologi!
Naturfagskonsulent og formand for opgavekommissionen i naturfag.

Bioteknologi indgår i et af de obligatoriske færdigheds- og vidensområder i biologi og spiller sammen med globa- lisering og levevilkår i geografi og teknologisk udvikling i fysik/kemi. Bioteknologi har været kendt i flere tusinde år, men det er nyt at arbejde med DNA, gener og nano- teknologi. I workshoppen kommer vi til at arbejde praktisk med mange former for bioteknologi og med metoder og idéer, som er lige til at tage med hjem i undervisningen. Workshoppens indhold sættes i relation til geografi og fysik/kemi og de fællesfaglige fokusområder.

DAVIS JOHAN CHRISTENSEN
CEO i Shape Robotics. OPLÆG Robotteknologi og robotten FABLE

Deltagerne vil lære at programmere robotten Fable, så robotteknologi og programmering kan fremme teknologi- forståelsen. Der gives bud på et konkret undervisnings- forløb i naturfagene/fysik/kemi, hvor FABLE indgår. I det nye fag, teknologoforståelse står der, at eleverne skal lære at anvende de forskellige konstruktioner i program- udviklingen. Undervisningen tager udgangspunkt i blok- programmering og kan udvides med tekstprogrammering. Der vil være praktiske ideer og metoder, som er lige til at tage med hjem inaturfagsundervisningen.

OLE ANDERSEN
Lærer og beskikket censor i naturfag og fysik-kemi. OPLÆG Teknologi og 3D design

At forme og skabe – Design er form og formgivning, æstetik, funktionalitet, prototyper, materialer m.m. Design er det første skridt i mod et produkt. Modellering er et centralt begreb i færdigheds- og vidensområderne for naturfagene. Eleverne er i dag ofte dygtige til at designe produkter på en computer, men kan til tider mangle at
se produktet i virkeligheden, teste produktet og derefter udvikle videre på produktet. Teknologien i 3D-printning kan være en løsning – En maskine der kan ”virkeliggøre” en prototype, så eleverne kan arbejde med proudvikling på en ny måde. I workshoppen kommer vi til at arbejde praktisk med inddragelsen af 3D-printning i undervisning, som et supplement til undersøgelser og perspektivering. Der vil være praktiske ideer og metoder, som er lige til at tage med hjem i naturfagsundervisningen.

INGRID JESPERSEN OG SØREN PLESNER KLUG
Lærere på HTX-uddannelsen i Vejle. OPLÆG om HTX-uddannelsen og teknologiforståelse

I oplægget vil vi blive præsenteret for en gruppe elever fra HTX. De vil fremlægge deres projekt, som de har lavet i teknologifaget.

Efterfølgende vil en HTX- lærer give os et indblik i hvad, hvorfor og hvordan teknologi bliver brugt på HTX uddan- nelsen. Vi vil få et bud på, hvad vi som efterskoler kan gøre for at kvalificere elevernes valg af ungdomsuddannelse.

Læs detaljeret program for kurset HER

Online tilmeldning HER

 

Short films and feedback

This course focuses on working with short films and feedback and will provide ideas and inspiration for working with these in the English lessons.

Læs mere her

Seneste nyhed

Vis alle ›
22 maj

Google G Suite

Her er et bud på hvad du får med hjem fra kurset, hvor du kan sende ...Read More

Læs mere