Menu
10535---Balle ---Kursus ---004

Matematik kursus

GeoGebra 1 - for begyndere og let øvede brugere AFVIKLET! GeoGebra 2 - for let øvede og øvede brugere GeoGebra 3 - for rutinerede brugere

Periode

9. - 10. sept. 2019(Geogebra 1)
28. - 29. jan. 2019 eller 6. - 7. nov. 2019 (GeoGebra 2)
11. - 12. marts 2019 eller 29. - 30. jan. 2020 (Geogebra 3)

Sted

BALLE Kursus & Læring, 7182 Bredsten, Vejle

Underviser

Pædagogisk konsulent,
Bo Kristensen UCL Odense

Pris

2950 kr + moms
7500 kr + moms for alle 3 kurser
TILBUD: Send 4 lærere på kursus. Betal kun for 3!

Tilmeldingsfrist

online tilmelding

Medbring

computer

Videointroduktion

Kursusbeskrivelse 

GEOGEBRA 1:  6. - 7. september 2018.

GeoGebra 1 - Godt i gang med GeoGebra

“GeoGebra 1” er for dig, der ikke er kommet i gang med at bruge GeoGebra endnu. Du har ikke de store erfaringer med værktøjerne, og du bruger det ikke så tit i undervisningen.

Kurset er tænkt som et “skuldrene-ned” kursus, hvor du i et roligt tempo får mulighed for at fordybe dig i programmet.

På kurset vil du blive introduceret til tankerne bag GeoGebra, og hvorfor det er meningsfuldt at inddrage i undervisningen. Du vil desuden få vist GeoGebras opbygning i de forskellige vinduer og menuer og du vil blive klædt på til, hvad de hver især kan bruges til.

Som en del af introduktionen vil du få tid og mulighed for i dit eget tempo at dykke ned i GeoGebras mange grundlæggende værktøjer og få inspiration til, hvordan de kan inddrages i undervisningen.
På GeoGebra 1 vil vi primært arbejde med konstruktion på forskellige niveauer, men vil vil også komme omkring statistik og sandsynlighed. Vi vil også kigge på de mange gratis GeoGebraressourcer, der findes, og du vil lære at forberede filer til dine elever og dele dem online, så de er lige til at bruge i undervisningen.

Kurset vil foregå som en vekselvirkning mellem afgrænsede tekniske instruktioner (der kan genses på video i eget tempo), eksemplariske aktiviteter, afstikkere til den afsluttende prøve i 9. og 10. klasse, din egen planlægning af aktiviteter ind i undervisningen og deling af de gode ideer fra dit og de andre deltageres arbejde. Fordelingen af disse elementer , vil variere for den enkelte deltager efter behov.

For at deltage, er det nødvendigt, at du inden kurset har sørget for:

 • En computer, du er fortrolig med (fx hvordan man højreklikker og zoomer med mousepad, hvor gemte filer fra nettet havner og lign.).

 • Den nyeste version af GeoGebra.

 • Chrome-browseren installeret.

 • En Googlekonto, du kan logge ind på.

 • Høretelefoner, du kan sætte til din computer.

 • En mikrofon på computeren (den indbyggede).

 • Evt. dit undervisningsmateriale til matematik.

Online tilmeldning  HER

Læs mere om GeoGebra 1 HER 

GEOGEBRA 2:  15. - 16. november 2018 og 28. - 29. januar 2019.

GeoGebra 2 - Åben og undersøgende matematik

“GeoGebra 2” er for dig, der allerede bruger GeoGebra og er nogenlunde fortrolig med værktøjslinjen i programmet. Du bruger det også i undervisningen, men primært som et værktøj til at løse konkrete problemer.

På kurset vil du få inspiration til, hvordan du kan gøre dine elever til opdagelsesrejsende i matematikken med dem som de aktive, der undersøger, reflekterer og argumenterer.

Som en del af kurset vil du lære nye funktionaliteter i GeoGebra, men der er også stort fokus på de gode undervisningsideer og didaktikken bag.

Kurset vil foregå som en vekselvirkning mellem afgrænsede tekniske instruktioner (der ofte kan genses på video i eget tempo), eksemplariske aktiviteter, afstikkere til den afsluttende prøve i 9. og 10. klasse, din egen planlægning af aktiviteter ind i undervisningen og deling af de gode ideer fra dit og de andre deltageres arbejde. Fordelingen af disse elementer , vil variere for den enkelte deltager efter behov.

For at deltage, er det nødvendigt, at du inden kurset har sørget for:

 • En computer, du er fortrolig med (fx hvordan man højreklikker og zoomer med mousepad, hvor gemte filer fra nettet havner og lign.). 

 • Den nyeste version af GeoGebra.

 • Chrome-browseren installeret.

 • En Googlekonto, du kan logge ind på. 

 • Høretelefoner, du kan sætte til din computer.

 • En mikrofon på computeren (den indbyggede).

 • Evt. dit undervisningsmateriale til matematik.

Online tilmeldning  HER

Læs mere om GeoGebra 2 HER

 

GEOGEBRA 3:  5. - 6. marts 2018 og den 11. - 12. marts 2019

GeoGebra 3 - Ud i krogene med GeoGebra

GeoGebra 3 er for dig, der har helt styr på de forskellige værktøjer til tegneblokken og regnearket i GeoGebra og som bruger GeoGebra i undervisningen, når du kan. Du bruger både GeoGebra som værktøj til løsning af problemer og som læremiddel til at forstå matematikken bedre.
Nu vil du dog gerne endnu længere ud i krogene af programmet.

På kurset vil du komme til at arbejde med 3d-vinduet, med animationer og med at programmere objekter i tegneblokken. Kurset har primært fokus på det tekniske og på at lære de nye funktionaliteter i programmet, men vi kommer til at tage udgangspunkt i praktiske eksempler på undervisningsaktiviteter.
Arbejdet med animationer og 3d-konstruktion er direkte overførbart til konkret praksis, mens arbejdet med programmering er centreret omkring at designe GeoGebrafiler, eleverne kan arbejde med at undersøge for at lære matematikken på nye måder.  

For at deltage i kurset er det nødvendigt at du er forholdsvis selvhjulpen og kan fordybe dig på egen hånd. Det kræver desuden, at du har styr på de grundlæggende værktøjer i tegneblokken, og at du kan lave dynamiske konstruktioner, der bevarer sine egenskaber, når du fx trækker i punkter.

Kurset vil foregå med få fælles tekniske instruktioner som indledning til et område. Disse instruktioner følges af forskellige forslag til videre fordybelse, som man herefter arbejder sig igennem i eget tempo og med mulighed for vejledning undervejs. Mange af de indledende instruktioner og fordybelsesaktiviteterne kan desuden ses eller genses som videoforklaringer.

Der vil også være mulighed for at fordybe sig i egne projekter undervejs og blot bruge instruktøren som sparringspartner.  

Kurset vil kort fortalt foregå som en stor workshop, hvor man får inspiration og vejledning i nye områder af programmet, man kan fordybe sig i.

For at deltage, er det nødvendigt, at du inden kurset har sørget for:

 • En computer, du er fortrolig med (fx hvordan man højreklikker og zoomer med mousepad, hvor gemte filer fra nettet havner og lign.). 

 • Den nyeste version af GeoGebra.

 • Chrome-browseren installeret.

 • En Googlekonto, du kan logge ind på. 

 • Høretelefoner, du kan sætte til din computer.

 • En mikrofon på computeren (den indbyggede).

 • Evt. dit undervisningsmateriale til matematik.

Online tilmeldning  HER

Læs mere om GeoGebra 3 HER

MÅLGRUPPE:
Kurset retter sig mod matematiklærere, der underviser i 6 - 10. klasse på efterskoler, 10. Klassescentre, Privatskoler og friskoler.  

Medbring

Computer med nyeste version af GeoGebra installeret

Om underviseren:

Bo Kristensen har arbejdet som lærer i København og Odense fra 2002 til 2014. 
Fra 2014 har han været ansat på CFU i Odense som pædagogisk konsulent i matematik og IT. Som en del af sit job på CFU sidder Bo i ledelsen af det Danske GeoGebra Institut, hvor et af formålene er at sprede kendskabet til og brugen af GeoGebra i undervisningsverdenen. I den forbindelse har han holdt en del kurser i GeoGebra både i Danmark og flere andre steder i Europa.
Sideløbende med konsulentjobbet har han arbejdet som lærebogsforfatter for Gyldendal og har bl.a. været med til at lave et matematiksystem til indskolingen. 

Online tilmeldning  HER

CAS og regneark

Du vil få konkrete tekniske færdigheder i at bruge et CAS-værktøj, og du få konkrete aktiviteter og opgaver, du kan bruge i din undervisning, som led i CAS-inddragelse med dine egne elever.

Læs mere her